Cengiz Bektaş
Dijitalleştirme ve kataloglama çalışmaları 2016’dan bu yana sürdürülen arşiv, Cengiz Bektaş’ın (1934-2020) 60 yıllık mesleki üretimi ve kişisel hayatından belgeleri bir araya getirir. Projelerine ait çizim ve eskizlerin yanı sıra araştırma, yazışma, sözleşme gibi yazılı belgelerini ve Mavi Yolculuk haritalarını içeren arşivin önemli bir kısmı dia koleksiyonundan oluşur.