1-10 / 738
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPCUD005001.jpg.jpg
Antalya Liman Mahallesi Fotogrametrik Rölöve Projesi - Photogrammetric Survey Project of Antalya Liman NeighborhoodODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Mimari Fotogrametri Merkezi - METU Faculty of Architecture Restoration Department Architectural Photogrammetry Center1974-09-10; 1975-03-10
TCBPCUD001001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Ön Tasarımı - Preliminary Design of Antalya Cumhuriyet Square Historical Environment PlanningMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPANTD001001.jpg.jpg
Antik Tiyatro Oteli: Sistem detayları - Antique Theatre Hotel: System detailsMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPCUD003001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı Rölöve ve Plankote Çizimleri - Survey and Topographical Drawings of Antalya Cumhuriyet SquareMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPCUD002001.jpg.jpg
Antalya Cumhuriyet Alanı ve Tarihi Çevre Düzenlemesi Eskizleri - Sketches of Antalya Cumhuriyet Square Historical Environment PlanningMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPAND001001.jpg.jpg
Antalya Bölge Tiyatrosu Avan Projesi - Design Project of Antalya Regional TheatreMimar - Architect: Cengiz Bektaş2005-01
TCBPCUD004001.jpg.jpg
Kalekapısı Plankote Alımı - Topographical Plan of Kalekapısı--
TCBPBDD001001.jpg.jpg
Halk Yapı Sanatından Bir Örnek: Bodrum Evleri - A Unique Example of Traditional Architecture: Bodrum HousesMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPBDYD007001.jpg.jpg
Bodrum Yalıkavak Evleri Uygulama Projesi, Detaylar - Bodrum Yalıkavak Houses Construction Project, DetailsMimar - Architect: Cengiz Bektaş1995-20-03
TCBPBDYD005001.jpg.jpg
Bodrum Yalıkavak Evleri Uygulama Projesi - Bodrum Yalıkavak Houses Construction ProjectMimar - Architect: Cengiz Bektaş1995-03-20
1-10 / 738