1-10 / 37
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPCUD005001.jpg.jpgAntalya Liman Mahallesi Fotogrametrik Rölöve Projesi - Photogrammetric Survey Project of Antalya Liman NeighborhoodODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Mimari Fotogrametri Merkezi - METU Faculty of Architecture Restoration Department Architectural Photogrammetry Center1974-09-10; 1975-03-10
TCBPBINDOC001001.jpg.jpgBinevler Toplu Konutları: Proje belgeleri - Binevler Housing Complex: Project documentsMimar - Architect: Cengiz Bektaş1973; 1974
TCBPBIND001001.jpg.jpgBinevler Toplu Konutları: Ön proje - Binevler Housing Complex: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş1973; 1974
TCBMBAD001001.jpg.jpgBabadağ Evleri: Rölöveler - Babadağ Houses: SurveysMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-10
TCBPCUDOC006001.jpg.jpgÇevre Sorunları Konulu İl İmar Plan Çalışmalarını Yönlendirme Komisyonu Katı Atıklar (Çöp) Toplama ve Döküm Yerleri Hakkındaki Kararı - State Zoning and Planning Operations on Environmental Issues Guidance Committee's Decision on the Collection and Dumping Sites of the Solid Waste (Garbage)M. Tokan Engin, Erdal Döner, Nihat Coşkun, Ali Coşkun Balbay, Turgut Güzelkara, Ümit Bilge, Cemil Yardımsever1978-09-19
TCBPBYED005001.jpg.jpgBakırköy Yaşlılar Evi: Çizimler - Bakırköy Almshouse: DrawingsMimar - Architect: Cengiz Bektaş1969-10-31; 1971-09-02
TCBPCYSD002001.jpg.jpgMürüvvet Yurtçu Evi Uygulama Tasarımı - Construction Project of Mürüvvet Yurtçu HouseMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-06
TCBPCYSD003001.jpg.jpgMete Yurtçu Evi Uygulama Tasarımı - Construction Project of Mete Yurtçu HouseMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-06
TCBPCYSD004001.jpg.jpgAtilla Yurtçu Evi Uygulama Tasarımı - Construction Project of Atilla Yurtçu HouseMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-06
TCBPCYSD005001.jpg.jpgSamim Sivri Evi Uygulama Tasarımı - Construction Project of Samim Sivri HouseMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-06
1-10 / 37