1-10 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBPCUD005001.jpg.jpg
Antalya Liman Mahallesi Fotogrametrik Rölöve Projesi - Photogrammetric Survey Project of Antalya Liman NeighborhoodODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Mimari Fotogrametri Merkezi - METU Faculty of Architecture Restoration Department Architectural Photogrammetry Center1974-09-10; 1975-03-10
TCBMBAD001001.jpg.jpg
Babadağ Evleri: Rölöveler - Babadağ Houses: SurveysMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-10
TCBPCUDOC006001.jpg.jpg
Çevre Sorunları Konulu İl İmar Plan Çalışmalarını Yönlendirme Komisyonu Katı Atıklar (Çöp) Toplama ve Döküm Yerleri Hakkındaki Kararı - State Zoning and Planning Operations on Environmental Issues Guidance Committee's Decision on the Collection and Dumping Sites of the Solid Waste (Garbage)M. Tokan Engin, Erdal Döner, Nihat Coşkun, Ali Coşkun Balbay, Turgut Güzelkara, Ümit Bilge, Cemil Yardımsever1978-09-19
TCBPBYED005001.jpg.jpg
Bakırköy Yaşlılar Evi: Çizimler - Bakırköy Almshouse: DrawingsMimar - Architect: Cengiz Bektaş1969-10-31; 1971-09-02
TCBPIZD001001.jpg.jpg
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi: Uygulama projesi - Izmir Iron and Steel Industry Corporation: Construction projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş1978-09; 1978-11
TCBPMED001001.jpg.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denizli Şube Binası Proje Müsabakası Sunum Paftaları - Presentation Panels of Central Bank of the Republic of Turkey Denizli Branch Building Project CompetitionMimar - Architect: Cengiz Bektaş1971; 1973
TCBPMEDD001001.jpg.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denizli Şubesi: Uygulama projesi - Denizli Branch of Central Bank of the Republic of Turkey: Construction projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş1971-01-28
TCBPEDCD005001.jpg.jpg
Edirne Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi, Su Deposu: Uygulama projesi - Edirne Social Insurants Building Cooperative, Water Storage: Construction projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş, Nadir Hasbora1977-11-30
TCBPASUD001001.jpg.jpg
ASU Genel Müdürlük Binası Proje Yarışması Sunum Paftaları - Presentation Panels of ASU General Directorate Building Project CompetitionMimar - Architect: Cengiz Bektaş1976
TCBPAMD001001.jpg.jpg
Asmaş Mescidi Uygulama Projesi - Construction Project of Asmaş MasjidMimar - Architect: Cengiz Bektaş1977-10
1-10 / 48