Vatan
Files
File Description SizeFormat 
FFTDOC0146801.jpg5.83 MBJPEG
FFTDOC0146802.jpg5.23 MBJPEG
FFTDOC0146803.jpg5.2 MBJPEG
FFTDOC0146804.jpg6.55 MBJPEG
FFTDOC0146805.jpg5.44 MBJPEG
FFTDOC0146806.jpg5.85 MBJPEG
Title
Vatan
Creator
Ahmet Emin Yalman. Ali Yâver Altay. Orhan Kemal. Feridun Fâzıl Tülbentçi. M. Şehidoğlu. Henri Castillou. Nejat Tez
Description
Türk milleti bugün Atası'nın huzurunda. Atatürk'ün insanlığa vaziyeti. Amerikan Atlantik Filosu'nda izin kaldırıldı. Birleşmiş Milletler polis kuvvetleri Mısır'a geliyor: İsrail ile İngiltere ve Fransa polis kuvvetleri gelince Mısır'dan çekileceklerini bildirdiler. Başvekil geldi. Alevler içindeki Budapeşte bir harp meydan halini aldı: Hunhar Sovyetler'in, Amerika'ya cevabı: Geri çekilmemiz sadece Macarlarla bizi alâkadar eder . Ayakkabı imâline dair kararname dün çıktı. Rus mallarının nakli boykot edilecek. Elazığ mebusu Suphi Ergene DP'den istifa etti. Pakistan Hariciye Vekili dün şehrimizden geçti. Günün yazısı: Atam için. Kadınların çoğu için çalışmak bir ihtiyaçtır. Şehir ve memleket haberleri: Okullardaki din dersleri için Vekâlet yeni bir tâmim yaptı. Taksim-Beyazıt arasında yeni bir otobüs hattı. Kaygan yerlerde altı taksi birbirine girdi. Bir kısım yolcu Ankara'ya sandalla yetişti. Hava vaziyeti. Şehirden küçük haberler: Adana gemisinin mürettebatı değiştirilecek. Yurtta kış şiddetlendi. Küçükçekmece'de tren kazası oldu. Levend tünel otobüsleri. Balıkhane nakledilecek. Suçlu: Roman. Niçin bir Mustafa Kemal çıkmasın?: Atatürk bunu söylediği vakit Selânik'te subaydı. Seneler sonra Mustafa Kemal çıktı, hürriyet ve istiklâl mücadelesini muvaffakiyetle tamamladı. İnşallah Paşa Olursun! Atatürk'ü en yakın arkadaşı Fuat Bulca anlatıyor: Atatürk'ün vasıfları - Golç Paşa ile manevralarında - Kumandan olarak kendine ilk güveni nasıl başlamıştı? - Derne'de Enver Paşa ile beraber - Kimleri affetmezdi - Şapka inkılâbının meraklı hikâyesi. Dış politika: Parlak bir İmtihan. Ziraat Vekili'nin Amerika'daki tetkikleri. Urla Belediye Reisliği'ne eski reis seçildi. Nikâh. İstanbul Sokakları: Atatürk'ün ölüm yıldönümünde duygularınız nedir? Hoş Memo: Karikatür. Hürriyet Partisi Macaristan hâdiseleri. K. Gülek hakkında ölüme sebebiyetten dava açılacak. B. Milletlere Macaristan için karar sureti verildi: Macarlara yiyecek ve ilâç yardımına Rusların mâni olmaması istendi. Orta-Doğu'daki ticaret gemileri İskenderun'a geliyor. Yankesicinin çantası. T.C. Merkez Bankası 1956 Birinci tertip: Devlet İstikraz Tahvilleri. Atatürk'ün Kısa Biyografisi. Çimento suiistimali dâvası sona erdi. Rusya 36 Yunan esirini serbest bıraktı. Ella Sinders. Etna'nın Ateşi. Ankara'da döviz satın alabilecek oteller. Spor: Profesyonel 2. küme maçlarına Şeref Stadı'nda devam: Beylerbeyi, Süleymaniye'yi 4/0 Karagümrük, Hasköy'ü 2/0 ve Sarıyer de Davutpaşa'yı 7/0 yendiler. Ankara At Yarışları: Üç yaşlı handikapını Ciciko kazandı. Melbourne Olimpiyat Haberleri. Kars Şilebi kurtarıldı. Opon ağrı kesici reklamı. Karadeniz'de fırtına devam ediyor. Londra Asfaltı Topkapı'dan Eyüp'e bağlanıyor. Paa Pan American Havayolu reklamı. İzmir Defterdarlığı'ndan. M.M.V Ankara 2 No.Sat. Al. Kom. Bşk.dan. Sinema ve Temsil Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu'ndan. Moderno Stili Eşya Müzayedesi. Sinema İşleri Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi'nden. Filmcilik Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi'nden.
Issue Date
1956-11-10
Language
Turkish
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/21658
Collections
Type
Format
43,2-58,8 cm, Printed-Black&White
Number of Scanned Documents
6
Identifier
FFTDOC01468
Rights
Open Access
Accrual Method
Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org