Gürel Yontan, Metin Deniz, Yalçın Kayıtmaz, Erol Yüksel (soldan sağa - left to right), 1967
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
YON015.jpg2.35 MBJPEG
YON015A.jpg557.84 KBJPEG
Başlık
Gürel Yontan, Metin Deniz, Yalçın Kayıtmaz, Erol Yüksel (soldan sağa - left to right), 1967
Yayın Tarihi
1967
Konular
Fiziksel Yeri
Gürel Yontan
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/215344
Koleksiyonlar
Tür
Kod
YON015
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gürel Yontan
Temin Şekli
Gürel Yontan'ın izniyle - Courtesy of Gürel Yontan

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.