İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ve hocaları diploma töreninde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1963 - Students and academic staff of the Interior Design Department in the graduation ceremony, Istanbul State Academy of Fine Arts, 1963
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
YON010001.jpgGürel Yontan (önde, soldan birinci - front, first from left), Hayati Görkev (önde, soldan ikinci - front, second from left), Doğan Aksel (arkada, soldan dördüncü - back, fourth from left)2.86 MBJPEG
YON010002.jpgGürel Yontan (önde, soldan birinci - front, first from left)2.36 MBJPEG
Başlık
İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ve hocaları diploma töreninde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1963 - Students and academic staff of the Interior Design Department in the graduation ceremony, Istanbul State Academy of Fine Arts, 1963
Yayın Tarihi
1963
Konular
Fiziksel Yeri
Gürel Yontan
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/215339
Koleksiyonlar
Tür
Kod
YON010
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gürel Yontan
Temin Şekli
Gürel Yontan'ın izniyle - Courtesy of Gürel Yontan

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.