Komet, Gürel Yontan ve Oğuz Çırpanlı (soldan sağa), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1962 - Komet, Gürel Yontan and Oğuz Çırpanlı (left to right), Istanbul State Academy of Fine Arts, 1962
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
YON009.jpgSoldan sağa - Left to right: Komet, Gürel Yontan, Oğuz Çırpanlı, Zeynep (soyadı bilinmiyor - her surname is unknown), bilinmiyor - unknown2.42 MBJPEG
Başlık
Komet, Gürel Yontan ve Oğuz Çırpanlı (soldan sağa), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1962 - Komet, Gürel Yontan and Oğuz Çırpanlı (left to right), Istanbul State Academy of Fine Arts, 1962
Yayın Tarihi
1962
Konular
Fiziksel Yeri
Gürel Yontan
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/215338
Koleksiyonlar
Tür
Kod
YON009
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gürel Yontan
Temin Şekli
Gürel Yontan'ın izniyle - Courtesy of Gürel Yontan

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.