Özer Kabaş, tahminî 1980'ler - Özer Kabaş, circa 1980s
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
KAB019001.jpg3.4 MBJPEG
Başlık
Özer Kabaş, tahminî 1980'ler - Özer Kabaş, circa 1980s
Konular
Fiziksel Yeri
Yula Kabaş
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/215095
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
KAB019
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Yula Kabaş
Temin Şekli
Yula Kabaş'ın izniyle - Courtesy of Yula Kabaş

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.