1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
THTPAKMDOC003001.jpg.jpg
Atatürk Kültür Merkezi Kitapçığı - Booklet of Atatürk Cultural CenterBayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü - Ministry of Public Works Constrution Head Office1979
THTPAKMDOC001001.jpg.jpgHayati Tabanlıoğlu'na yazılmış, Atatürk Kültür Merkezi oturma elemanları ile ilgili mektup - Letter to Hayati tabanlıoğlu about the seating units of Ataturk Culture Centerİsmail Zarakol, Devlet Tiyatroları Teknik Müdürü - İsmail Zarakol, State Theaters Technical Manager1974-11-01
THTPAKMDOC005001.jpg.jpg
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Opera Evi Sahne Tekniği - Bühnentechnik im Opernhaus Atatürk Kültür Merkezi Istanbul - Stage Technique in Opera House Atatürk Kültür Merkezi IstanbulING-Büro für Bühnentechnik1976
THTPAKMDOC016001.jpg.jpg
1976 yılında hazırlanmış Atatürk Kültür Merkezi bina programı - Ataturk Culture Center building program prepared in 1976-1976
THTPAKMDOC018001.jpg.jpg
Atatürk Kültür Merkezi işletme ve kullanma talimatı - Ataturk Culture Center management and operating instructionsBayındırlık Bakanlığı - Ministry of Public Works1971-09-30; 1971-10-27
THTPAKMDOC026001.jpg.jpg
Atatürk Kültür Merkezi Unicef Galası'na dair broşür - Ataturk Culture Center Unicef Premiere brochure-1973-10-30
THTPAKMDOC027001.jpg.jpg
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Opera Evi Sahne Tekniği - Bühnentechnik im Opernhaus Atatürk Kültür Merkezi Istanbul - Stage Technique in Opera House Atatürk Kültür Merkezi IstanbulWilli Ehle1976
THTPAKMDOC036001.jpg.jpg
Atatürk Kültür Merkezi'nin yangın sonrası açılış konuşmasının içeriğine dair notlar - Notes on the content of the Atatürk Cultural Center's post-fire opening speechHayati Tabanlıoğlu1977-05-12
THTPAKMDOC024001.jpg.jpgAtatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan millet meclisi programına dair taslak metin - Outline of the national assembly program that will take place in Ataturk Culture Center-1978
THTPAKMDOC034001.jpg.jpg
Atatürk Kültür Merkezi hakkında Oslo'da yayınlanmış bir görüş metni - An opinion text published in Oslo about Atatürk Culture Center-1977
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover