Adnan Çoker "Dönemler" sergisinde, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1990 - Adnan Çoker at his exhibition "Phases", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1990
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
MSG065001.jpg889.1 KBJPEG
MSG065002.jpg1,021.89 KBJPEG
MSG065003.jpg1.01 MBJPEG
MSG065004.jpg1.22 MBJPEG
MSG065005.jpg1.05 MBJPEG
Başlık
Adnan Çoker "Dönemler" sergisinde, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1990 - Adnan Çoker at his exhibition "Phases", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1990
Yayın Tarihi
1990-02-02
1990-03-08
Kapsam
Altıyol - Kuşdili, Kadıköy
Konular
Fiziksel Yeri
Mine Sanat Galerisi
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213525
Koleksiyonlar
Tür
Kod
MSG065
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Mine Sanat Galerisi - Mine Art Gallery
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.