1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC000701.jpg.jpg
Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office-1949-06-27; 1956-12-19
AHANODOC000101.jpg.jpg
İstanbul Beşinci İcra Memurluğu, icra emri mektubu - İstanbul Fifth Execution Office, letter of execution order-1952
AHANODOC004901.jpg.jpg
Mahmut Muhtar Abed tarafından Şam Nüfus İdaresi Memurluğuna yazılan dilekçe - Petition written by Mahmut Muhtar Abed to Damascus Registration Office-1953-08-02; 1953-08-05
AHANODOC005900.jpg.jpg
Kilyos'ta bulunan Dalyan ve Fundalık arazisi izale-i şuyu (ortaklığının giderilmesi) dava dosyası - Court file for the partition of the fishponds field and heathland located in Kilyos-1952-05-06; 1958-06-24
AHANODOC0057.jpg.jpgAbed ve Ömer Abed hanlarının sahipleri ve vekilleri tarafından İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Müdürlüğü'ne yazılan dilekçe - Petition written by the owners and proxies of Abed and Ömer Abed hans to Istanbul Municipality Directorate of Waters-1950-08-09
AHANODOC005001.jpg.jpg
Mahmut Muhtar Abed'in Şam Salhié Sekké Mahallesi muhtarı tarafından onaylı ikametgâh belgesi - Residence document approved by the mukhtar of Damascus Salhié Sekké neighbourhood-1957-02-01; 1957-02-02
AHANODOC0076.jpg.jpgAbed Ailesine mensup birine yazılan mektup - Letter sent to a member of Abed Family-1950-01-25
AHANODOC0096.jpg.jpg
Beyoğlu Beşinci Noterliği'ne yazılan protesto dilekçesi - Petition of a protest written to the Beyoğlu Fifth Notary-1956-10-03
AHANODOC0114.jpg.jpgAbdurrahman Bey'in Adalar'daki mülklerine dair belgeler hakkında notlar yazılı boş zarf - Empty envelope with notes on documents pertaining to Abdurrahman Bey's properties in the Princes' Islands-1959-10-14
AHANODOC0109.jpg.jpgİstanbul Dördüncü Asliye Ceza Hakimliği makamına, Galata Ömer Abed Han'da bulunan Avukat Burhanettin Tahsin tarafından yazılan dilekçenin müsveddesi - Draft of the petition written by the lawyer Burhanettin Tahsin in Ömer Abed Han in Galata to the Istanbul Fourth Criminal Judgeship of First Instance.-1957-07-13
1-10 / 12
  • 1
  • 2