Pekin Bademli Konutu: Eskizler - Pekin Residence in Bademli: Sketches
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TSPPPBKD001001.jpg117.94 KBJPEG
TSPPPBKD001002.jpg150.77 KBJPEG
TSPPPBKD001003.jpg90.25 KBJPEG
TSPPPBKD001004.jpg97.59 KBJPEG
Başlık
Pekin Bademli Konutu: Eskizler - Pekin Residence in Bademli: Sketches
Yazar/Üreten
Şevki Pekin
Tanım
Şevki Pekin'in mimarlık işlerinin yer aldığı portfolyosundaki 270 numaralı iş. - Work number 270 in Şevki Pekin's portfolio of architectural works.
Not
Projelerin başlıkları, mimarın çalışmış olduğu müşteri bilgilerine göre sınıflandırılmıştır. - The titles of the projects are classified according to the customer information which the architect worked for.
Yayın Tarihi
2003
Kapsam
İzmir, Turkey
Konular
Fiziksel Yeri
Pekin Ailesi - Pekin Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/212850
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TSPPPBKD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Pekin Ailesi - Pekin Family
Temin Şekli
Şevki Pekin'in izniyle - Courtesy of Şevki Pekin

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.