Bersan Tekstil Fabrikası: Çizimler - Bersan Textile Factory: Drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TSPPBERD001001.jpg3.29 MBJPEG
TSPPBERD001002.jpg247.96 KBJPEG
TSPPBERD001003.jpg711.59 KBJPEG
Başlık
Bersan Tekstil Fabrikası: Çizimler - Bersan Textile Factory: Drawings
Yazar/Üreten
Şevki Pekin
Tanım
Şevki Pekin'in mimarlık işlerinin yer aldığı portfolyosundaki 180 numaralı iş. - Work number 180 in Şevki Pekin's portfolio of architectural works.
Not
Projelerin başlıkları, mimarın çalışmış olduğu müşteri bilgilerine göre sınıflandırılmıştır. - The titles of the projects are classified according to the customer information which the architect worked for.
Yayın Tarihi
1995
Kapsam
Yenibosna, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
Pekin Ailesi - Pekin Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/212650
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper
Doküman Sayısı
3
Kod
TSPPBERD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Pekin Ailesi - Pekin Family
Temin Şekli
Şevki Pekin'in izniyle - Courtesy of Şevki Pekin

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.