1-12 / 12
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSPHSDI001001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Sergi: Fotoğraflar - Exhibition in İTÜ Faculty of Architecture: PhotographsŞevki Pekin2002
TSPH011001.jpg.jpg
Şevki Pekin'in öğrencilik yıllarından muhtelif fotoğraflar - Various photographs from the years of education of Şevki PekinŞevki Pekin-
TSPH010001.jpg.jpgŞevki Pekin'in tasarladığı mezara dair fotoğraflar - Photographs of the tomb designed by Şevki PekinŞevki Pekin1996
TSPH009001.jpg.jpgKişisel Fotoğraflar - Personal PhotographsŞevki Pekin1995
TSPH008001.jpg.jpg
Şevki Pekin'in tasarladığı aydınlatma elemanına dair fotoğraflar - Photographs of the lighting equipment designed by Şevki PekinŞevki Pekin1985
TSPH007001.jpg.jpg
Azebler Namazgâhı'na dair yapı araştırması: Fotoğraflar - Building research on Azebler Namazgah: PhotographsŞevki Pekin1983
TSPH006001.jpg.jpg
Şevki Pekin'in mobilya tasarımlarına dair fotoğraflar - Photos of Şevki Pekin's furniture designsŞevki Pekin1977
TSPH005001.jpg.jpg
Brüksel'de Şevki Pekin Mimarlığı Sergisi: Fotoğraflar - Architecture of Şevki Pekin Exhibition in Brussels: PhotographsŞevki Pekin2010
TSPH004001.jpg.jpg
Şevki Pekin'in Kişisel Kütüphanesi: Fotoğraflar - Şevki Pekin's Personal Library: PhotographsŞevki Pekin2009
TSPH003001.jpg.jpg
İstanbul'da Şevki Pekin Mimarlığı Sergisi: Fotoğraflar - Architecture of Şevki Pekin Exhibition in İstanbul: PhotographsŞevki Pekin2019
TSPH002001.JPG.jpg
Karintiya'da Şevki Pekin Sergisi: Fotoğraflar - Şevki Pekin Exhibition in Carinthia: PhotographsŞevki Pekin2016
TSPH001001.jpg.jpg
Şevki Pekin Mimarlığı Sergisi, Viyana: Fotoğraflar - Architecture of Şevki Pekin Exhibition in Wien: PhotographsŞevki Pekin2015
1-12 / 12
Discover
Type
Issue Date
Browse