Antik heykelden etüt, Adnan Çoker galerisi, 1960 - Study from ancient sculpture, Adnan Çoker gallery, 1960
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
NURK108.jpg9.4 MBJPEG
Başlık
Antik heykelden etüt, Adnan Çoker galerisi, 1960 - Study from ancient sculpture, Adnan Çoker gallery, 1960
Yazar/Üreten
Nur Koçak
Tanım
Kağıda kurşunkalem - Pencil on paper
Yayın Tarihi
1960
Kapsam
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi - State Academy of Fine Arts, Istanbul
Konular
Fiziksel Yeri
Nur Koçak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/212081
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
58-79 cm
Kod
NURK108
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Nur Koçak
Temin Şekli
Nur Koçak'ın izniyle - Courtesy of Nur Koçak

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.