Charles Sheeler'ın "Church Street El" (1920) resminden kopya desen, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Copy study from Charles Sheeler's painting "Church Street El" (1920), studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
NURK044.jpg3.56 MBJPEG
Başlık
Charles Sheeler'ın "Church Street El" (1920) resminden kopya desen, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Copy study from Charles Sheeler's painting "Church Street El" (1920), studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968
Yazar/Üreten
Nur Koçak
Tanım
Kağıda karakalem - Charcoal on paper
Yayın Tarihi
1967
1968
Kapsam
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi - State Academy of Fine Arts, Istanbul
Konular
Fiziksel Yeri
Nur Koçak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/212017
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29-23 cm
Kod
NURK044
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Nur Koçak
Temin Şekli
Nur Koçak'ın izniyle - Courtesy of Nur Koçak

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.