"Devlet-i Osmaniye, Maliye Nezâreti, numara 2, 1326-1327 ictimâî. Telefon Mukavelename ve Şartnamesi Esbab-ı Mucibe ve Madde-i Kanuniye Lâyihası"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
INPTTBK001001.jpg2.08 MBJPEG
INPTTBK001002.jpg1.3 MBJPEG
INPTTBK001003.jpg1.54 MBJPEG
INPTTBK001004.jpg1.93 MBJPEG
INPTTBK001005.jpg2 MBJPEG
INPTTBK001006.jpg1.76 MBJPEG
INPTTBK001007.jpg1.84 MBJPEG
INPTTBK001008.jpg1.85 MBJPEG
INPTTBK001009.jpg1.8 MBJPEG
INPTTBK001010.jpg1.8 MBJPEG
INPTTBK001011.jpg1.83 MBJPEG
INPTTBK001012.jpg1.73 MBJPEG
INPTTBK001013.jpg1.81 MBJPEG
INPTTBK001014.jpg1.78 MBJPEG
INPTTBK001015.jpg1.71 MBJPEG
INPTTBK001016.jpg1.65 MBJPEG
INPTTBK001017.jpg1.87 MBJPEG
INPTTBK001018.jpg1.79 MBJPEG
INPTTBK001019.jpg1.74 MBJPEG
INPTTBK001020.jpg1.76 MBJPEG
INPTTBK001020E.jpg4.06 MBJPEG
INPTTBK001021.jpg1.76 MBJPEG
INPTTBK001022.jpg1.5 MBJPEG
INPTTBK001023.jpg1.63 MBJPEG
INPTTBK001024.jpg1.71 MBJPEG
INPTTBK001025.jpg1.44 MBJPEG
INPTTBK001026.jpg1.6 MBJPEG
INPTTBK001027.jpg1.75 MBJPEG
INPTTBK001028.jpg1.72 MBJPEG
INPTTBK001029.jpg1.69 MBJPEG
INPTTBK001030.jpg1.65 MBJPEG
INPTTBK001031.jpg1.72 MBJPEG
INPTTBK001032.jpg1.66 MBJPEG
INPTTBK001033.jpg1.34 MBJPEG
INPTTBK001034.jpg1.51 MBJPEG
INPTTBK001035.jpg1.51 MBJPEG
INPTTBK001036.jpg1.53 MBJPEG
INPTTBK001037.jpg1.06 MBJPEG
INPTTBK001038.jpg1.53 MBJPEG
INPTTBK001039.jpg1.65 MBJPEG
INPTTBK001040.jpg1.61 MBJPEG
INPTTBK001041.jpg1.61 MBJPEG
INPTTBK001042.jpg1.65 MBJPEG
INPTTBK001043.jpg1.56 MBJPEG
INPTTBK001044.jpg1.61 MBJPEG
INPTTBK001045.jpg1.26 MBJPEG
INPTTBK001046.jpg1.35 MBJPEG
INPTTBK001047.jpg1.33 MBJPEG
INPTTBK001048.jpg1.5 MBJPEG
INPTTBK001049.jpg1.51 MBJPEG
INPTTBK001050.jpg1.34 MBJPEG
INPTTBK001051.jpg1.32 MBJPEG
INPTTBK001052.jpg1.45 MBJPEG
INPTTBK001053.jpg1.42 MBJPEG
INPTTBK001054.jpg1.45 MBJPEG
INPTTBK001055.jpg1.44 MBJPEG
INPTTBK001056.jpg2.03 MBJPEG
Başlık
"Devlet-i Osmaniye, Maliye Nezâreti, numara 2, 1326-1327 ictimâî. Telefon Mukavelename ve Şartnamesi Esbab-ı Mucibe ve Madde-i Kanuniye Lâyihası"
Yayıncı
Matbaa-i Âmire, İstanbul
Yayın Tarihi
1910
Dil
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211778
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print
Doküman Sayısı
57
Kod
INPTTBK001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.