21-30 / 33
PreviewTitleCreatorIssue Date
INPTTDOC069.jpg.jpg
Dersaadet Telefon Şirketi antetli, Müdîr-i Umûmî F. Douglas Watson'un Tıb Fakültesi Riyaset-i Aliyesi'ne Tıb Fakültesi muayenehanesine bir telefon vaz ve tesis edilmesi talebine dair cevaben gönderdiği yazışma, 7 Teşrin-i Sani 1339 ve 12 Teşrin-i Sani 1339 tarihli - Lettre du 7 novembre 1923 de F. Douglas-Watson Directeur de la Société des Téléphones de Constantinople à Dr. Vasfi Bey, Président de la Faculté de Médecine concernant l'installation d'un téléphone à la Clinique de la Faculté de Médecine - Letter from F. Douglas-Watson General Manager of the Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company, to Dr. Vasfi Bey, President of the Faculty of Medicine concerning the installation of a telephone at the Clinic of the Faculty of Medicine, 7 november 1923F. Douglas Watson1923-11-07; 1923-11-12
INPTTDOC031.jpg.jpg
Facture de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople, émis à Mehmed Sadık, sis à 109 Bab Ali Caddesi - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi, Bab Ali Caddesi, 109'da kain Mehmed Sadık adına kesilen fatura - Invoice of İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company issued in the name of Mehmed Sadık located at Bab Ali Caddesi, 109-1923-11-01; 1923-11-03
INPTTDOC030.jpg.jpgReçu de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople émis au nom des Frères Atlamazoglou - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi tarafından Atlamazoğlu Kardeşlere kesilen fatura - Receipt of İstanbul Telephone Ottoman Incorporated Company issued in the name of Atlamazoglou Brothers-1922-12-14
INPTTDOC029.jpg.jpg
Michel Triandaphyllopoulos Maison Kouleli, Matériels Electriques et Téléphoniques. 26, 45 Rue Voivoda Galata - Mihalaki Triandafilopulos, Kuleli elektrik ve telefon malzemesi deposu. Galata Voyvoda Caddesi numero 26, 45 - Michel Triandaphyllopoulos Maison Kouleli, Electrical and Telephone Equipment, 26, 45 Voivoda Street Galata-1925-01-05
INPTTDOC035.jpg.jpgReçu de la Société des Téléphones de Constantinople, émis à Emile Boudouy, sis à Péra - Dersaadet Telefon Şirketi'nin Beyoğlu'nda kain Emile Boudouy adına kesilen makbuz - İstanbul Telephones Company receipt issued in the name of Emile Boudouy, located in Pera.-1925-06-29
INPTTDOC033001.jpg.jpg
Dersaadet'li Ziya Bey'in Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesi hüviyet varakası - Ziya Bey's identity document of the Turkish Republic Post, Telegraph and Telephone General Directorate-1924-10-06; 1929-10-01
INPTTDOC081.jpg.jpgLettre de F. Douglas Watson, Directeur Général de la Société Anonyme Ottomane des Téléphones de Constantinople à Hopital Bulgare Chichli - Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi genel müdürü F. Douglas Watson imzalı, Şişli'deki Bulgar Hastanesi'ne gönderilen yazı - Letter from F. Douglas Watson, General Manager of the Istanbul Telephone Ottoman Incorporated Company to the Bulgarian Hospital at ChichliF. Douglas Watson1921-07-20
INPTTDOC077.jpg.jpg
Billet du grand bal paré et masqué à Péra Palace de l'Association des Employés des Téléphones de Constantinople - Dersaadet Telefon Memurîn ve Müstahdemîn Cemiyeti, Beyoğlu'nda Pera Palas Salonu'nda kostümlü ve maskeli büyük baloya mahsus bilet - Ticket for the grand ball adorned and masked at Péra Palace of the Association of Telephone Employees of Constantinople-1924-03-08
INPTTDOC071.jpg.jpg
Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi antetli, İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi damgalı, Seyit Abdülilâh Bey'e gönderilmiş uyarı yazısı - Warning letter from Istanbul Telephone Turkish Incorporated Company to Seyit Abdülilah BeyF. Douglas Watson1929-06-01
INPTTDOC074.jpg.jpg
Bedros Bey adına Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi faturası - İstanbul Telephones Turkish Incorporated Company bill in the name of Bedros Bey-1929-06-01; 1929-06-25
21-30 / 33