İstiklal Caddesi-Sıraselviler Caddesi-Meşelik Sokak Alanı Kentsel Planlama Projesi: Fikir projesi - Urban Planning Project for İstiklal Street-Sıraselviler Street-Meşelik Street Area: Concept project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPTKSD001001.jpg4.36 MBJPEG
TTSPTKSD001002.jpg4.77 MBJPEG
TTSPTKSD001003.jpg4.27 MBJPEG
TTSPTKSD001004.jpg4 MBJPEG
Başlık
İstiklal Caddesi-Sıraselviler Caddesi-Meşelik Sokak Alanı Kentsel Planlama Projesi: Fikir projesi - Urban Planning Project for İstiklal Street-Sıraselviler Street-Meşelik Street Area: Concept project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211749
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
85-61,5 cm, 84,9-61,2 cm, 85,1-60,8 cm, 85-61,3 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TTSPTKSD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.