Askeri Müze: Perspektif görünüş - Military Museum: Perspective view
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPHAMH001001.jpg913.36 KBJPEG
TTSPHAMH001001A.jpg927.01 KBJPEG
Başlık
Askeri Müze: Perspektif görünüş - Military Museum: Perspective view
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Not
Proje, 1967 yılında açılan yarışmada ikincilik ödülünü aldı, uygulanmadı. - The project was awarded thesecond prize in the competition held in 1967 and not implemented.
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211625
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Siyah beyaz- Black & white
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPHAMH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.