Eczacıbaşı Aile Kabri: Mezar taşı çizimleri - Eczacıbaşı Family Grave: Grave stone drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPECKD003001.jpg2.46 MBJPEG
TTSPECKD003002.jpg2.68 MBJPEG
Başlık
Eczacıbaşı Aile Kabri: Mezar taşı çizimleri - Eczacıbaşı Family Grave: Grave stone drawings
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211551
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
68,9-53,4 cm, 68,9-48,8 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPECKD003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.