Şehirler
Ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti şehirleri ile diplomatik ilişkilerden ötürü önem taşıyan az sayıda Avrupa şehrini gösteren fotoğraf ve kartpostalları içerir. Eski depo, demiryolu, tren istasyonu, iskele, liman, rıhtım, mahalle, meydan, konsolosluk binası, saray, cami, manastır, kilise, okul ve hastane ile dönemin önemli politik olaylarına ilişkin fotoğraflar, araştırmacılara 19. ve 20. Yüzyıla ilişkin görsel bellek sağlar.

Adana
Afyon
Asvan
Atina
Bolu
Bursa
Delfi
Delhi
Girit
Halep
Hatay
Hayfa
Kars
Konya
Limni
Lyon
Oran
Paris
Rakka
Resne
Rize
Rodos
Sfax
Sinop
Sisam
Sivas
Sofya
Şam
Todi
Tokat
Tunus
Turin
Urfa
Uşak
Van
Yaffa