Ankara Yüksek Öğretmen Okulu: Ön proje - Ankara Teacher Training Institute: Preliminary project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPAYOD004001.jpgVaziyet planı (Ölçek: 1/1000) - Site plan (Scale: 1/1000)2.99 MBJPEG
TTSPAYOD004002.jpgOditoryum: +11.70 kotu planı, +14.60 kotu planı (Ölçek: 1/200) - Auditorum: +11.70 level planı +14.60 level plan (Scale: 1/200)2.94 MBJPEG
TTSPAYOD004003.jpgOditoryum: Tavan planı (Ölçek: 1/200) - Auditorum: Ceiling plan (Scale: 1/200)2.81 MBJPEG
TTSPAYOD004004.jpgOditoryum: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Auditorum: Elevations: (1/200)2.88 MBJPEG
TTSPAYOD004005.jpgİdare Binası ve Kütüphane: Zemin kat planı, 1. kat planı (Ölçek: 1/200) - Administration Building and Library: Ground floor plan, 1st floor plan (Scale: 1/200)3.24 MBJPEG
TTSPAYOD004006.jpgİdare Binası ve Kütüphane: Bodrum kat planı, avludan kesit, girişten kesit (Ölçek: 1/200) - Administration Building and Library: Basement floor plan, section through the courtyard, section through the entrance (Scale: 1/200)2.66 MBJPEG
TTSPAYOD004007.jpgİdare Binası ve Kütüphane: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Administration Building and Library: Elevations (Scale: 1/200)3.17 MBJPEG
TTSPAYOD004008.jpgTarih ve Coğrafya Bölümü: Zemin kat planı, normal katlar planı (Ölçek: 1/200) - History and Geography Section: Ground floor plan, typical floor plan (Scale: 1/200)3.05 MBJPEG
TTSPAYOD004009.jpgTarih ve Coğrafya Bölümü: Görünüşler, kesitler (Ölçek: 1/200) - History and Geography Section: Elevations, sections (Scale: 1/200)2.88 MBJPEG
TTSPAYOD004010.jpgFizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Bodrum kat planı, zemin kat planı (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Basement floor plan, ground floor plan (Scale: 1/200)3.52 MBJPEG
TTSPAYOD004011.jpgFizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: 1. kat planı, 2. kat planı (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: 1st floor plan, 2nd floor plan (Scale: 1/200)2.82 MBJPEG
TTSPAYOD004012.jpgFizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Elevations (Scale: 1/200)2.51 MBJPEG
TTSPAYOD004013.jpgFizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Elevations (Scale: 1/200)2.62 MBJPEG
TTSPAYOD004014.jpgFizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Kesitler (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Sections (Scale: 1/200)2.77 MBJPEG
TTSPAYOD004015.jpgÖğrenci Yurtları: Zemin kat planı, normal kat planları, bodrum kat planları (Ölçek: 1/200) - Student Dormitories: Ground floor plan, typical floor plan, basement floor plan (Scale: 1/200)2.89 MBJPEG
TTSPAYOD004016.jpgErkek Öğrenci Yatakhanesi: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Dormitories for Male Students: Elevations (Scale: 1/200)3.06 MBJPEG
TTSPAYOD004017.jpgErkek Öğrenci Yatakhanesi: Görünüşler, kesitler (Ölçek: 1/200) - Dormitories for Male Students: Elevations, sections (Scale: 1/200)2.74 MBJPEG
TTSPAYOD004018.jpgKafeterya ve Lokal: Zemin kat planı, 1. kat planı (Ölçek: 1/200) - Cafeteria and Social Club: Ground floor plan, 1st floor plan (Scale: 1/200)2.85 MBJPEG
TTSPAYOD004019.jpgKafeterya ve Lokal: Bodrum kat planı, kesitler (Ölçek: 1/200) - Cafeteria and Social Club: Basement floor plan, sections (Scale: 1/200)3.22 MBJPEG
TTSPAYOD004020.jpgKafeterya ve Lokal: Görünüşler, kesitler (Ölçek: 1/200) - Cafeteria and Social Club: Elevations, sections (Scale: 1/200)3.08 MBJPEG
TTSPAYOD004021.jpgKapalı Spor Salonu: Plan, kesitler (Ölçek: 1/200) - Indoor Sports Hall: Plan, sections (Scale: 1/200)2.79 MBJPEG
TTSPAYOD004022.jpgKapalı Spor Salonu: Planlar (Ölçek: 1/200) - Indoor Sports Hall: Plans (Scale: 1/200)3.09 MBJPEG
TTSPAYOD004023.jpgKapalı Spor Salonu: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Indoor Sports Hall: Elevations (Scale: 1/200)2.61 MBJPEG
TTSPAYOD004024.jpgRevir: Zemin kat planı, 1. kat planı, kesitler, görünüşler, (Ölçek: 1/200) - Infirmary: Ground floor plan, 1st floor plan, sections, elevations (Scale: 1/200)2.69 MBJPEG
TTSPAYOD004025.jpgİdareci Lojmanları ve Misafirhane: Zemin kat planı, normal kat planı, kesit, görünüşler (Ölçek: 1/200) - Personnel Housing and Guesthouse: Ground floor plan, typical floor plan, section, elevations (Scale: 1/200)3.32 MBJPEG
TTSPAYOD004026.jpgMüdür Lojmanı: Plan, kesit, görünüşler (Ölçek: 1/200) - Principal's Residence: Plan, section, elevations (Scale: 1/200)2.76 MBJPEG
Başlık
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu: Ön proje - Ankara Teacher Training Institute: Preliminary project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Not
Proje, 1961 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1962-1968 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded first prize in the competition held by Ministry of Public Works in 1961 and implemented between 1962-1968.
Yayın Tarihi
1961-02-15
Dil
Türkçe
Kapsam
Yenimahalle, Ankara 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211494
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
68,4-49,7 cm, 69,6-50,7 cm, 68,5-49,8 cm, 68,5-49,9 cm, 69,8-50,9 cm, 68,4-50 cm, 69,2-50,7 cm, 68,2-49,9 cm, 68,4-49,7 cm, 69,7-50,6 cm, 69,7-50,5 cm, 68,7-49,8 cm, 68,4-49,7 cm, 68,3-49,6 cm, 68,5-49,9 cm, 69-50,1 cm, 69,7-50,8 cm, 68,3-49,7 cm, 69,5-50,7 cm, 69,5-50,5 cm, 68,5-49,8 cm, 69,7-50,8 cm, 68,5-49,8 cm, 68,2-49,7 cm, 69,7-50,6 cm, 68,4-50 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
26
Kod
TTSPAYOD004
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.