Atlas Copco Kompresör Montaj Fabrikası: Fotoğraflar - Atlas Copco Compressor Assembly Factory: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPACOH002001.jpg1,010.4 KBJPEG
TTSPACOH002001A.jpg1.14 MBJPEG
Başlık
Atlas Copco Kompresör Montaj Fabrikası: Fotoğraflar - Atlas Copco Compressor Assembly Factory: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1969 yılında tasarlandı ve 1970 yılında uygulandı. - The project was designed in 1969 and implemented in 1970.
Kapsam
Tuzla, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211472
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Siyah beyaz- Black & white
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPACOH002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.