İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Alanı için Kentsel Planlama Projesi: Juri ve Luigi Piccinato'nun tavsiyeleri üzerine revize edilen yarışma projesi - Urban Planning Project for Istanbul Textile Traders’ Market Area: Competition project revised according to the recommendations of the jury and Luigi Piccinato
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSD001001.jpg12.26 MBJPEG
Başlık
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Alanı için Kentsel Planlama Projesi: Juri ve Luigi Piccinato'nun tavsiyeleri üzerine revize edilen yarışma projesi - Urban Planning Project for Istanbul Textile Traders’ Market Area: Competition project revised according to the recommendations of the jury and Luigi Piccinato
Yazar/Üreten
Cihat Fındıkoğlu, Kamil Bayur, Tarık Aka, Niyazi Duranay, Özdemir Akverdi
Not
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Kooperatifi tarafından 1958 yılında açılan birinci yarışmayı kazanan Cihat Fındıkoğlu, Kamil Bayur, Tarık Aka, Niyazi Duranay ve Özdemir Akverdi'nin ortak projesi kazandı. Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler'in ortak projesi üçüncülük ödülü aldı. - The project prepared by Cihat Fındıkoğlu, Kamil Bayur, Tarık Aka, Niyazi Duranay and Özdemir Akverdi was awarded the first prize in the first competition held by Istanbul Textile Traders’ Cooperative in 1958. The joint project of Doğan Tekeli, Sami Sisa and Metin Hepgüler received the third prize.
Yayın Tarihi
1959-01-21
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211451
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
135,7-95,7 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TTSD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.