21-40 / 166
PreviewTitleCreatorIssue Date
ANUH00137.jpg.jpgDiplomat ve Cumhuriyet dönemi mebusu Sedad Zeki Bey [Örs] (1885-1996), Harp Madalyası ile.--
ANUH00114.jpg.jpgVatanın uğruna ittihâd-1908
ANUH00106.jpg.jpgSultan V. Murad'ın torunu Şehzade Osman Fuad Efendi (1895-1973) Hânedân-ı Âl-i Osmân Nişânı ile.-1913-11-02
ANUH00085.jpg.jpgBirinci rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları, İmtiyâz ve İftihâr madalyaları ve muhtemelen Liyâkat madalyası takmış Osmanlı paşası.--
ANUH00074.jpg.jpgBirçok valilik ve nazırlık görevinde bulunmuş, Dördüncü Ordu Kumandanı, Tophane-i Amire Nazırı, Mısır fevkalâde Komiseri Katırcıoğlu Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839-1919).--
ANUH00064.jpg.jpg“Berlin Konferansı”, Rus-Osmanlı harbine son vermek için 13 Haziran –13 Temmuz 1878'de toplanmıştır.Lithografi: Mc Farlane ve Erskine1879
ANUH00056.jpg.jpgBirinci rütbe Mecîdî ve Osmânî Nişanları ve İran Şîr-u Hurşid, Avusturya Franz Joseph, Sırp Takovo ve Yunan kurtarıcı nişanları, ve altın ve gümüş İmtiyâz Madalyaları takmış Osmanlı subayı. MersinP. Marini1900
ANUH00052.jpg.jpgOsmanlı (solda) ve İran (sağda) subayları. Osmanlı subayı üçüncü rütbe Osmânî Nişanı takmışken, İranlı subay Şîr-u Hurşid ve üçüncü rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları takmıştır.Abdullah Biraderler1884-07-03
ANUH00037.jpg.jpgDördüncü rütbe Mecîdî Nişanı ve tespit edilemeyen madalyalar takmış Osmanlı subayı.--
ANUH00011.jpg.jpgSultan II. Mahmud'un (hk. 1808-1839) Nişan-ı Füruğ-efşan ve fes alameti ile portresiViviani-
ANUH00152.jpg.jpg“Sadık İttifak”--
ANUH00143.jpg.jpgBirinci rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları, kılıçlı İmtiyâz ve Liyâkat madalyaları, İmtiyâz ve Liyâkat madalyaları, Harp Madalyası ve birinci ve ikinci rütbe Demir Haç nişanları takmış Osmanlı subayı--
ANUH00101.jpg.jpg
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın (1832-1900) yirmi yıl ara ile iki fotoğrafı.Abdullah Biraderler-
ANUH00034.jpg.jpgDördüncü ya da beşinci rütbe Mecîdî Nişanı, Fransız Légion d'honneur, Prusya Tacı ve Franz Joseph nişanları ve tespit edilemeyen madalyalar takmış Osmanlı subayı--
ANUH00030.jpg.jpgPrens Süleyman Efendi'nin oğlu ve Sultan Abdülmecid'in torunu Prens Mehmed Abdülhalim Efendi (1894-1926), birinci rütbe Mecîdî Nişanı şemsesi ile, kardeşi Mehmed Şerafeddin Efendi'yi (1904-1966) tutarken.--
ANUH00013.jpg.jpgİbrahim Edhem Paşa'nın (1818?-1893), Erkan-ı Harp mîralay nişanı ile portresi--
ANUH00018.jpg.jpgÜçüncü Ordu Kumandanı Hacı Hayri Paşa'nın (1846-1908), diğer nişan ve madalyalarının yanı sıra Nişân-ı İftihâr'i ile portresi-1903-10-05
ANUH00108.jpg.jpgMurassa Mecidî ve Osmanî, Nişan-ı Âlî-i İmtiyaz, Hanedan-ı Âl-i Osman Nişanları, altın ve gümüş İmtiyaz madalyaları, İftihar Madalyası, Avusturya Franz Joseph, Prusya Kızıl Kartal, Karadağ Danilo ve Fransız Palmes Académiques nişanlarını takmış ile Osmanlı şehzadesi.--
ANUH00019.jpg.jpgSultan II. Mahmud'un Tasvîr-i Hümâyûn'u--
ANUH00105.jpg.jpgSultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi (1857-1916), iki tarafta yaverleri ve Nişân-ı Âlî-i İmtiyâz, murassa Mecîdî ve Osmânî nişanları ve Hânedân-ı Âl-i Osmân Nişânı ile.--
21-40 / 166
Browse