Nümizmatik
Osmanlı Bankası Müzesi’nin 28 Eylül-26 Aralık 2004 tarihlerinde gerçekleştirdiği İftihar ve İmtiyaz sergisinin temaları etrafında düzenlenmiştir. Nişan ve madalyalara ek olarak metal ve kâğıt para gibi materyalleri de içerir.