1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ANUH00067.jpg.jpgFehime Hanım, ikinci rütbe Nişân-ı Şefkat ile.-1904
ANUH00056.jpg.jpgBirinci rütbe Mecîdî ve Osmânî Nişanları ve İran Şîr-u Hurşid, Avusturya Franz Joseph, Sırp Takovo ve Yunan kurtarıcı nişanları, ve altın ve gümüş İmtiyâz Madalyaları takmış Osmanlı subayı. MersinP. Marini1900
ANUH00054.jpg.jpgİkinci rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanlari, iki Rus Saint Stanislas nişani, Prusya Tacı, Japon Doğan Güneş, Fransız Légion d’honneur, Yunan Kurtarıcı [İsa] nişanları ve aralarında İmtiyâz ve Liyâkat madalyalarının olduğu dört Osmanlı madalyası takmış Osmanlı bahriye subayı.Phébus1904-01-17
ANUH00087.jpg.jpgMülazim-i Evvel Faik, İftihâr Madalyası ve tespit edilemeyen bir başka madalya ile-1908-03-26
ANUH00080.jpg.jpgCevdet (Bey, Paşa?), birinci rütbe Mecîdî Nişanı (kordonu ile), ikinci rütbe Osmânî Nişanı ve metalin cinsine göre sıralanmış (altın-altın-gümüş-gümüş) altın ve gümüş İmtiyâz ve Liyâkat madalyaları ile.Phébus1905-10-17
ANUH00076.jpg.jpgMustafa İzzet (Bey?), dördüncü rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları ve gümüş Sadâkat ve Şecâ’at / İmtiyâz Madalyası ile.Phébus1904-03-01
ANUH00078.jpg.jpgPiyade Mülazımı Mehmed Vehbi Liyâkat madalyası ile.Andriomenos1906-10-01
ANUH00021.jpg.jpgİran Posta ve Telegraf Müdürü Mirza Mehdi Han'ın, İran Timsâl-i Homâyoon ile fotoğrafı.-1900-10-25
ANUH00082.jpg.jpgDördüncü rütbe Mecîdî Nişanı, İran Şîr-u Hurşid, İmtiyâz Madalyası, iki (?) İftihâr Madalyası ve içlerinden biri muhtemelen Liyâkat olan iki madalya takmış subay.-1905-11-01
ANUH00018.jpg.jpgÜçüncü Ordu Kumandanı Hacı Hayri Paşa'nın (1846-1908), diğer nişan ve madalyalarının yanı sıra Nişân-ı İftihâr'i ile portresi-1903-10-05
1-10 / 10
  • 1

Discover