21-30 / 107
PreviewTitleCreatorIssue Date
ANUH00057.jpg.jpgNümizmat İsmail Galib Bey (1847-1896), üçüncü rütbe Mecîdî ve dördüncü rütbe Osmânî nişanları ileP. Sébah1884-11
ANUH00102.jpg.jpg
“Serhafiye” Ahmed Celâleddin Paşa'nın yirmi yıl ara ile iki fotoğrafı fotoğrafı.--
ANUH00059.jpg.jpgSultan Abdülaziz'in Londra madalyasindaki gravürde kullanılan, sandalyede otururken bir portresi.Abdullah Biraderler1869-06-18
ANUH00077.jpg.jpgSadrazam Kabaağaçlızade Ahmed Cevad Paşa (1851-1900).Abdullah Biraderler-
ANUH00145.jpg.jpgSüvari Kaptanı İhsaniyeli Şeref Bey, ikinci rütbe Mecîdî, üçüncü rütbe Osmânî, gümüş İmtiyâz Madalyası, Liyâkat Madalyası, muhtemelen Yunan Savaş Madalyası, Harp Madalyası, Kızıl Kartal Nişanı, Franz Joseph nişanı ve şemsesi, Yunan Kurtarıcı Nişanı ve şemsesi, Bulgar Harp Liyakat Nişanı ve şemsesi ile--
ANUH00122.jpg.jpgDoktor Tevfik Abdülhamid, ikinci rütbeden Mecîdî ve Osmânî nişanları, Liyâkat ve İftihâr madalyaları, iki diğer madalya ve Kanun-i Esasi madalyası ile.--
ANUH00016.jpg.jpgMustafa Reşid Paşa'nın (1800-1858) Nişân-ı İmtiyâz ve yabancı nişan minyatürlü bareti ile portresi--
ANUH00095.jpg.jpg
Teşrifat-ı Umumi Müdürü ve Divan Baş Tercümanı İbrahim Paşa, birinci rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları, murassa Nişân-ı İftihâr, İsveç Kuzey Yılıdızı Nişanı, Prusya Kızıl Kartal, Karadağ Danilo, Fransız Légion d'honneur, Belçika Leopold, Danimarka Danebrog, Japon Doğan Güneş nişanları ve tespit edilemeyen şemseler ile.--
ANUH00066.jpg.jpgBirinci rütbe Nişân-ı Şefkat şemsesi, kordonu ve kordonun ucunda nişan takmış kadın.-1897-12-18
ANUH00033.jpg.jpgKudüs Rum Ortodoks Patriği Yerasimos, birinci rütbe Mecîdî Nişanı ve aralarında Karadağ Danilo, İran Şîr- Hurşid'in de bulunduğu muhtelif nişanlar ile.Phébus.1892-10-04
21-30 / 107

Discover