11-20 / 107
PreviewTitleCreatorIssue Date
ANUH00022.jpg.jpgSultan II. Mahmud'un sade Tasvîr-i Hümâyûn'u.-1832
ANUH00017.jpg.jpgSultan V. Murad'ın (hk. 1876) Osmanî, Mecıdî ve İftihâr nişanları ile portresi-1876
ANUH00046.jpg.jpgVali, nazır ve Sadrazam Halil Rifat Paşa (1827-1901), birinci rütbe Mecîdî ve Osmânî, İran Şîr-u Hurşid ve Romanya tacı nişanları, altın ve gümüş İmtiyâz Madalyası ile.Sébah & Joaillier-
ANUH00035.jpg.jpgKolağası Alı Said Bey, dördüncü ya da beşinci rütbe Mecîdî Nişanı ile.Abdullah Frères1892-10-14
ANUH00072.jpg.jpgBirçok valilik görevinde bulunmuş ordu kumandanlarından Ahmed Eyüb Paşa (1833-1893), Nişân-ı Âlî-i imtiyâz, birinci rütbe muhtemel murassa Osmânî ve Mecîdî nişanları, Nişân-ı İftihâr, dört İmtiyâz madalyası (?), ve iki yabancı şemse ile.--
ANUH00073.jpg.jpgBirinci rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları, altın ve gümüş Sadâkat ve Şecâ'at / İmtiyâz Madalyası takmış Osmanlı subayıAbdullah Frères-
ANUH00047.jpg.jpgNişanlarıyla Osmanlı subay ve memurlarının grup fotoğrafı.--
ANUH00079.jpg.jpgBirinci rütbe Mecîdî Nişanı, ikinci rütbe Osmânî nişanı, İmtiyâz (altın ve gümüş), Liyâkat (altın ve gümüş) ve İftihâr madalyaları takmış Osmanlı paşası.--
ANUH00086.jpg.jpgDördüncü rütbe Mecîdî ve Osmânî nişanları ve İftihâr madalyası takmış subay.--
ANUH00070.jpg.jpgErzak Ambarı Katibi Mehmed Bey'in Eşi, Harem-i Hümayun sabık hazinedarı Fatma Ceylan Ruhsar Hanım'ın mezartaşından ikinci veya üçüncü rütbe Şefkat Nişânını gösteren ayrıntı. Yahya Efendi Mezarlığı, İstanbul.Edhem Eldem1898
11-20 / 107

Discover