1-10 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC065001.jpg.jpg
Harbiye Askeri Müzesi'nin çatı tasarımına dair malzeme önerileri ve hesaplamalar - Calculations and material alternatives for the roof design of Harbiye Military MuseumNezih Eldem, Kevork Çilingiroğlu1971-01-14
TNEPITYDOC001001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Kampüsü, 109 No'lu Konferans Salonu'nun zamanında açılmaması hakkında Rektör Yardımcısı İsmet Aka'nın mimarlık fakültesi dekanlığına dilekçesi - The petition of the Vice Rector İsmet Aka to the dean of the faculty of architecture regarding the failure to open the Conference Hall 109 in Istanbul Technical University, Taşkışla Campus on timeİsmet Aka1976-04-09; 1976-04-12
TNEPBBKDOC001001.jpg.jpg
İstanbul, Bebek'te Dere (Kınoğlu) Apartmanı: Proje Açıklaması - Dere (Kınoğlu) Apartment in Bebek, Istanbul: Project DescriptionNezih Eldem-
TNEPHARH004001.jpg.jpgHarbiye Askeri Müzesi Mehter Salonu'nun bir eskizinin kopyası - A copy of a sketch of the Mehter Hall of the Harbiye Military MuseumNezih Eldem-
TNEPSUGDOC008001.jpg.jpg
Süleymaniye Mahallesi: Tarihi Konut Alanlarının Sağlıklı Korunmasında Toplu Konut ve Konaklama - Suleymaniye Neighborhood: Mass Housing and Accommodation in the context of Healthy Preservation of Historical Housing AreasNezih Eldem-
TNEPSUGDOC007001.jpg.jpgUNESCO İstanbul ve Göreme Kampanyası'nın durdurulması hakkında Nezih Eldem'in bir metin taslağı - Draft of a text from Nezih Eldem about the cancellation of the UNESCO Istanbul and Göreme CampaignNezih Eldem-
TNEPSUGDOC006001.jpg.jpg
UNESCO İstanbul-Göreme Kampanyası ve Süleymaniye Koruma ve Sıhhileştirme Projesi: Belgeler - UNESCO İstanbul-Göreme Campaign and Süleymaniye Preservation and Development Project: DocumentsNezih Eldem-
TNEPSUGDOC002001.jpg.jpg
UNESCO Süleymaniye Koruma ve Sıhhileştirme Projesi: Proje Raporu - UNESCO Süleymaniye Preservation and Development Project: Project ReportNezih Eldem-
TNEPSUGDOC003001.jpg.jpgUNESCO Süleymaniye Koruma ve Sıhhileştirme Projesi: Çeşitli Belgeler - UNESCO Süleymaniye Preservation and Development Project: Various DocumentsNezih Eldem-
TNEPSUGDOC005001.jpg.jpg
UNESCO Süleymaniye Koruma ve Sıhhileştirme Projesi: Belgeler - UNESCO Süleymaniye Preservation and Development Project: DocumentsNezih Eldem-
1-10 / 24

Discover

Issue Date