1-10 / 31
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDIV004001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dahilindeki Doçentlik Tezi: Modern Mimari ve İtalya - Nezih Eldem's Associate Professor Thesis within the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University: Modern Architecture and ItalyNezih Eldem1954
TNEDOC045001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi 1959-1960 Güz Dönemi Diploma Projesi, Eskiz Sınavı: Proje Konusu, Programı ve Açıklaması - ITU Faculty of Architecture 1959-1960 Fall Term Diploma Project, Sketch Exam: Project Subject, Program and DescriptionNezih Eldem1960-02-17; 1960-02-19
TNEDOC056001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan, Fakülte Anayasa Komisyonu hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçeler - Petitions from ITU Faculty of Architecture to Nezih Eldem about the Faculty Constitutional CommissionKemal Kapalı, Ahmet Keskin, Orhan Aldıkaçtı, Nezih Eldem1982-01-13
TNEDOC055001.jpg.jpgNezih Eldem'in İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde verdiği Mekan Örgütlenmesi dersinin sınav soruları - Exam questions of the Space Organization course given by Nezih Eldem at ITU Faculty of ArchitectureNezih Eldem1981-06
TNEBK001001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşen Genç İtalyan Mimarisi Sergisi'ne ait kitapçık - Booklet of Young Italian Architecture Exhibition in Faculty of Architecture, Istanbul Technical UniversityPino Parente1973
TNEDIV011001.jpg.jpg
İngiliz Kültür Heyeti ve İTÜ Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle açılan, Britanya'da Savaş Sonrası Mimarlık konulu sergi hakkında belgeler - Documents about the exhibition on Post-War Architecture in Britain, opened with the collaboration of the British Council of Culture and ITU Faculty of ArchitectureKemal Ahmet Arû1955-03-14
TNEDOC016001.jpg.jpgNezih Eldem'in İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na, fakülte dahilinde olumsuz sosyal ve ekonomik şartlarda eğitim gören öğrencilere yapılacak yardım önerisi hakkında yazdığı dilekçe - A petition written by Nezih Eldem to the Dean of the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University regarding the offer of assistance to students studying in disadvantageous social and economic conditions within the facultyNezih Eldem1975-02-12
TNEDOC014001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik Araştırma Merkezi'nin 1981-1982 yıllarına ait faaliyetlerini gösteren rapor - Report showing the activities of Istanbul Technical University Faculty of Architecture Urban Research Center between 1981-1982-1982-03-18
TNEDOC015001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Hasan Şener'in, Taşkışla'da emekli öğretim üyelerinin kullandığı mekanların dekanlığa teslim edilmesi hakkında Nezih Eldem'e yazdığı metin - The text of Hasan Şener, Dean of the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University, to Nezih Eldem about the delivery of the spaces used by retired faculty members in Taşkışla to the deanHasan Şener2001-10-12
TNEDOC013001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na, Eldem'in İtalya'daki faaliyetlerini ve çalışmalarını bildirdiği rapor - A report by Nezih Eldem to the Dean of the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University, reporting Eldem's activities and studies in ItalyNezih Eldem1953-03-17
1-10 / 31

Discover