1-5 / 5
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC035001.jpg.jpg
Sarıyer, Yeniköy'de Köybaşı Caddesi'nde bulunan ve Adliye Binası olarak kullanılırken yanan ahşap yalı hakkındaki bilirkişi raporu - Expert report on the wooden mansion on Köybaşı Caddesi in Yeniköy, Sarıyer, which burned down while being used as the CourthouseNezih Eldem, Ertuğrul Eğilmez, Fikret Çuhadaroğlu1972-01-15; 1975-10-16
TNEDOC016001.jpg.jpgNezih Eldem'in İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na, fakülte dahilinde olumsuz sosyal ve ekonomik şartlarda eğitim gören öğrencilere yapılacak yardım önerisi hakkında yazdığı dilekçe - A petition written by Nezih Eldem to the Dean of the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University regarding the offer of assistance to students studying in disadvantageous social and economic conditions within the facultyNezih Eldem1975-02-12
TNEDOC111001.jpg.jpg
1975 Mimari Miras Yılı, Tarihsel Çevrenin Korunması Sergisi, Viyana Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi ve Anıt Koruması Kürsüsü Çalışmaları: Broşür - 1975 Year of Architectural Heritage, Conservation of the Historical Environment Exhibition, Vienna Technical University Art History and Monument Conservation Chair Studies: Brochure-1975
TNEPYLDD001001.jpg.jpg
Beşiktaş'ta bir apartman için tadilat projesi: Çizimler - Renovation project of an apartment in Beşiktaş: DrawingsNezih Eldem1975-10-22; 1975-11-12
TNEPYLDDOC001001.jpg.jpg
Beşiktaş'ta Bir Apartman için Tadilat Projesi: Belgeler - Renovation Project of an Apartment in Beşiktaş: DocumentsNezih Eldem1975-10-22; 1975-11-12
1-5 / 5
  • 1

Discover

Issue Date