31-40 / 43
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEPSKSD001001.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal, Rehberlik ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Organizasyon Merkezi: Avan Proje - Istanbul University Medico-Social, Counseling and Social Cultural Events Organization Center: Preliminary ProjectNezih Eldem1982-01
TNEPSKSD002001.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal, Rehberlik ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Organizasyon Merkezi: Çizimler - Istanbul University Medico-Social, Counseling and Social Cultural Events Organization Center: DrawingsNezih Eldem1982-01
TNEPSMED001001.jpg.jpg
Büyükdere S. Mermerci Evi: Mimari Proje, Rölöve - Büyükdere S. Mermerci House: Architectural Project (Survey)Nezih Eldem1985-06
TNEPSKSDOC001001.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal, Rehberlik ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Organizasyon Merkezi: Belgeler - Istanbul University Medico-Social, Counseling and Social Cultural Events Organization Center: DocumentsNezih Eldem1982-01
TNEPSMED002001.jpg.jpg
Büyükdere S. Mermerci Evi: Eskizler - Büyükdere S. Mermerci House: SketchesNezih Eldem1985-06
TNEPECYD001001.jpg.jpg
Elyaflı Çimento A.Ş. Yönetim Binası: Eskizler - Fiber Cement Inc. Administration Building: SketchesNezih Eldem1989-10-29
TNEPIKSD001001.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Akademik Araştırma Merkezi: Çizimler - Istanbul University Academic Research Center: DrawingsNezih Eldem1977; 1980
TNEPIKSD002001.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Akademik Araştırma Merkezi: Çizimler - Istanbul University Academic Research Center: DrawingsNezih Eldem1977; 1980
TNEPKRSD001001.jpg.jpg
Karadeniz'de Şadırvan: Çizimler - Fountain in the Black Sea Region, Turkey: DrawingsNezih Eldem1986; 1987
TNEPSTHD001001.jpg.jpg
İstanbul Süleymaniye İmarethanesi Rölöve ve Restorasyon Projesi: Çizimler - Istanbul Suleymaniye Almshouse Survey and Restoration Project: DrawingsNezih Eldem1983
31-40 / 43

Discover

Issue Date