11-20 / 43
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC014001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik Araştırma Merkezi'nin 1981-1982 yıllarına ait faaliyetlerini gösteren rapor - Report showing the activities of Istanbul Technical University Faculty of Architecture Urban Research Center between 1981-1982-1982-03-18
TNEDOC069001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Akdeniz Mimari ve Şehircilik Araştırma Merkezi'nin kurulması hakkında belgeler - Documents on the establishment of Istanbul Technical University Mediterranean Architecture and Urbanism Research CenterNezih Eldem, Kemal Kafalı1983-02-18
TNEDOC063001.jpg.jpg
Boğaziçi Üniversitesi Akdeniz Mimari ve Şehircilik Araştırma Merkezi'nin kurulması hakkında belgeler - Documents on the establishment of Boğaziçi University Mediterranean Architecture and Urbanism Research CenterAptullah Kuran, Nazmi Akıman1983-02-01
TNEDOC061001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan, Fakülte Kurulu üyelerinin seçimi hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçeler - Petitions from ITU Faculty of Architecture to Nezih Eldem about the Faculty Commission MembersAhmet Keskin1981-11-10
TNEDOC071001.jpg.jpg
1983 yılı UNESCO Toplantısı'nın açılış konuşması - Opening speech of the UNESCO Meeting in 1983-1983
TNEDOC062001.jpg.jpg
Prof. Dr. Suat Sinanoğlu'na Nezih Eldem tarafından gönderilen ve Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Komisyonu kararları ile ilgili dilekçe - Petition sent by Nezih Eldem to Professor Suat Sinanoğlu regarding the decisions of the Commission for the Protection of Historical Environment ValuesNezih Eldem1983-03-17
TNEDOC058001.jpg.jpg
Ankara Batıkent Toplum Merkezi ve İslam Kültür Merkezi Projesi: Belgeler - Ankara Batıkent Community Center and Islamic Cultural Center Project: Documents-1984-09-24
TNEDOC054001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde bölümleşme sorunu üzerine fakülte kurulu komisyon raporu - Faculty committee report on the problem of division in ITU Faculty of Architecture-1981-07-24
TNEDOC060001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Halk Sağlığı Eğitimi Milli Komitesi Kararları - Decisions of UNESCO Turkey National Committee on Public Health Education-1984-11-16
TNEDOC114001.jpg.jpg
Türk Eğitim Derneği 3. Öğretim Toplantısı, Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları: Broşür - Turkish Education Association 3rd Education Meeting, Teaching Mathematics in Secondary Education Institutions and Its Problems: Brochure-1985-06-13; 1985-06-14
11-20 / 43

Discover

Issue Date