11-20 / 36
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC080001.jpg.jpg
Tarihi bir yapıya ait ve bilirkişi raporunda yer alacak olan plan ve görünüş çizimleri - Plan and elevation drawings of a historical building which will be included in the expert report-1979-06-25
TNEDOC078001.jpg.jpg
Nezih Eldem'den bilirkişi raporları hakkında ve çeşitli yapılarla ilgili notlar - Notes by Nezih Eldem about the expert reports and on various buildingsNezih Eldem1972-05-04; 1979-06-25
TNEDOC085001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet'in 50. Yıldönümü Kutlama Komisyonu Toplantıları hakkında belgeler - Documents on the 50th Republican Year Anniversary Celebration Committee Meetings, Istanbul Technical UniversityGalip Sağıroğlu, Sedat Gürel, Metin Sözen, İsmet Aka, Yaşar Atan1973-09-01; 1973-09-10
TNEDOC065001.jpg.jpg
Harbiye Askeri Müzesi'nin çatı tasarımına dair malzeme önerileri ve hesaplamalar - Calculations and material alternatives for the roof design of Harbiye Military MuseumNezih Eldem, Kevork Çilingiroğlu1971-01-14
TNEDOC057001.jpg.jpgEdinburgh Üniversitesi'nden Nezih Eldem'e gelen ve bir yüksek lisans başvurusu hakkında mektup - Letter from Edinburgh University to Nezih Eldem about a Master of Science applicationIsabel S. Geddie1973-02-23
TNEDOC111001.jpg.jpg
1975 Mimari Miras Yılı, Tarihsel Çevrenin Korunması Sergisi, Viyana Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi ve Anıt Koruması Kürsüsü Çalışmaları: Broşür - 1975 Year of Architectural Heritage, Conservation of the Historical Environment Exhibition, Vienna Technical University Art History and Monument Conservation Chair Studies: Brochure-1975
TNEDOC112001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Programları, Deneysel Sinema: Broşürler - ITU Faculty of Architecture Programs, Experimental Movies: BrochuresYılmaz Zenger1973-05-29; 1973-06-01
TNEDOC123001.jpg.jpg
Nejat Eldem'in Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki bir çizimi.- A drawing by Nejat Eldem in State Academy of Fine Arts-1978-08-06
TNEDOC113001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Programları, Bursa: Broşür - ITU Faculty of Architecture Programs, Bursa: Brochure-1973-05-10; 1973-05-23
TNEPITYDOC001001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Kampüsü, 109 No'lu Konferans Salonu'nun zamanında açılmaması hakkında Rektör Yardımcısı İsmet Aka'nın mimarlık fakültesi dekanlığına dilekçesi - The petition of the Vice Rector İsmet Aka to the dean of the faculty of architecture regarding the failure to open the Conference Hall 109 in Istanbul Technical University, Taşkışla Campus on timeİsmet Aka1976-04-09; 1976-04-12
11-20 / 36