1-10 / 43
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC033001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi Genel Sekreteri Gaye Oymak tarafından üyelere gönderilen 16 Temmuz 1984 tarihinde Taşkışla'da gerçekleşecek toplantıya davet mektubu - Invitation letter to the meeting dated 16 July 1984, sent to comission members by Gaye Oymak, the Secretary General of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historical Environment ValuesGaye Oymak1984-07-11; 1984-07-16
TNEDOC034001.jpg.jpgICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Mete Ünügür'ün Atilla Yücel'e dilekçesi - Petition of Mete Ünügür, Deputy Dean of the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University, to Atilla Yücel on the Regulation of the ICOMOS Turkish National CommitteeMete Ünügür1985-07-23
TNEDOC031001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi Genel Sekreteri Gaye Oymak tarafından üyelere gönderilen 13 Eylül 1982 tarihli toplantıya davet mektubu - Invitation letter to the meeting dated 13 September 1982, sent to comission members by Gaye Oymak, the Secretary General of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historical Environment ValuesGaye Oymak1982-08-26; 1982-09-13
TNEDOC025001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 30 Temmuz 1982 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 30 July 1982-1982-10
TNEDOC022001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 16 Temmuz 1984 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 16 July 1984-1984-07-16
TNEDOC027001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 21 Ekim 1982 tarihli toplantısına dair not - Meeting notes of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 21 October 1982-1982-10-21
TNEDOC023001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin 13 Eylül 1982 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in 13 Eylül 1982-1982-09-13
TNEDOC024001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Komisyonu, Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Daimi Komitesi'nin Ekim 1982 tarihli toplantı tutanağı - Meeting report of UNESCO Turkey Commission, Standing Committee on the Protection of Historic Environment in October 1982-1982-10
TNEDOC056001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan, Fakülte Anayasa Komisyonu hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçeler - Petitions from ITU Faculty of Architecture to Nezih Eldem about the Faculty Constitutional CommissionKemal Kapalı, Ahmet Keskin, Orhan Aldıkaçtı, Nezih Eldem1982-01-13
TNEDOC055001.jpg.jpgNezih Eldem'in İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde verdiği Mekan Örgütlenmesi dersinin sınav soruları - Exam questions of the Space Organization course given by Nezih Eldem at ITU Faculty of ArchitectureNezih Eldem1981-06
1-10 / 43

Discover

Issue Date