1-10 / 20
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC045001.jpg.jpgİTÜ Mimarlık Fakültesi 1959-1960 Güz Dönemi Diploma Projesi, Eskiz Sınavı: Proje Konusu, Programı ve Açıklaması - ITU Faculty of Architecture 1959-1960 Fall Term Diploma Project, Sketch Exam: Project Subject, Program and DescriptionNezih Eldem1960-02-17; 1960-02-19
TNEDOC046001.jpg.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Binası için mobilya, tefriş ve tezyin işleri hakkında teklif belgeleri - Bidding documents for furniture, furnishing and decoration works for the New Building of the Turkish Grand National Assembly-1960-02-17; 1960-02-19
TNEDOC053001.jpg.jpgKültür ve Tabiat Değerlerinin Korunması Heyeti'nin kuruluşu hakkında Vedat Dalokay tarafından Nezih Eldem ve Halet Çambel'e gönderilen mektup - Letter sent by Vedat Dalokay to Nezih Eldem and Halet Çambel about the establishment of the Cultural and Natural Values Protection CommitteeVedat Dalokay1968-04-03
TNEDIV010001.jpg.jpg
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan "Tabiat, Tarih, Kültür Değerleri ve Turizm Endüstrisi" başlıklı rapor - The report titled "Nature, History, Cultural Values and Tourism Industry" prepared by TMMOB Chamber of Architects Istanbul BranchNezih Eldem, Sedat Gürel, Tekin Aydın, Yılmaz Zenger1960-08-25
TNEDIV012001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in "Çağdaş Mimarlık Düşüncesinin İlkeleri" başlıklı eserinin bir nüshası - A copy of Nezih Eldem's work entitled "Principles of Contemporary Architectural Thought"Nezih Eldem1961
TNEDIV009001.jpg.jpg
Olaylar ve Yorumlar Dergisi - Olaylar ve Yorumlar MagazineNezih Eldem1968-12-24
TNEDOC093001.jpg.jpg
İstanbul'un planlaması hakkında yapılan toplantılar hakkında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin davet mektubu ve toplantı özeti - Invitation letter and meeting summary of TMMOB Chamber of Architects Istanbul Branch about the meetings held about the planning of IstanbulErol Kulaksızoğlu1961-05-15
TNEDOC101001.jpg.jpgİstanbul Eski Eserler ve Tarihi Sahalar Tescil Haritası çalışmaları için Eski Eserler ve Tarihi Sahalar İhtisas Heyeti'nin toplanması hakkında belge - Document on the convening of the Antiquities and Historical Sites Specialization Committee for the work of the Istanbul Antiquities and Historical Sites Registration MapŞevki Vanlı, Turgut Cansever, Mübin Beken1961-08-26
TNEDOC096001.jpg.jpg
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin 1961 yılı Ekim ve Kasım aylarına ait sirküleri - Circular letters from the Chamber of Architects, Istanbul Branch, about the months of October and November in 1961-1961-10-20
TNEDOC088001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla'da 109 ve 213 numaralı amfilerin tadilatı hakkında Nezih Eldem'e gönderilen dilekçe ve faturalar - Petition and bills sent to Nezih Eldem about the construction works of the halls 109 and 213 in Istanbul Technical University, Faculty of ArchitectureOrhan Süalp1968-07-19
1-10 / 20
  • 1
  • 2

Discover