Copie de la lettre du commissaire impérial Nazif en date du 6 novembre 1882 au sujet des frais payés aux comités - Fevkâlâde Komiseri Nazif Efendi'nin komitelere yapılacak ödemeler hakkındaki yazısı - Copy of the letter of the imperial commissioner Nazif, regarding the fees paid to committees and dated november 6, 1882.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMGAUDOC005.jpg3.4 MBJPEG
AFMGAUDOC005A1.jpg3.24 MBJPEG
AFMGAUDOC005A2.jpg3.38 MBJPEG
AFMGAUDOC005A3.jpg3.01 MBJPEG
AFMGAUDOC005A4.jpg2.95 MBJPEG
Başlık
Copie de la lettre du commissaire impérial Nazif en date du 6 novembre 1882 au sujet des frais payés aux comités - Fevkâlâde Komiseri Nazif Efendi'nin komitelere yapılacak ödemeler hakkındaki yazısı - Copy of the letter of the imperial commissioner Nazif, regarding the fees paid to committees and dated november 6, 1882.
Yazar/Üreten
Nazif
Tanım
Sur le montant des sommes qui ont été payées aux comités de Vienne, Rome, Londres, Paris et Berlin - Viyana, Roma, Londra, Paris ve Berlin komitelerine yapılan ödeme miktarı hakkında - On the amount paid to the committees of Vienna, Rome, London, Paris and Berlin
Yayın Tarihi
1882-02-17
1882-02-18
Dil
Fransızca
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/209995
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
El yazısı - Handwriting, Baskı - Print
Doküman Sayısı
5
Kod
AFMGAUDOC005
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.