Brouillon sur la Dette Publique Ottomane - Düyûn-ı Umumiye hakkında müsvedde - Drafts on the Ottoman Public Debt
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMGAUDOC001.jpg3.24 MBJPEG
AFMGAUDOC001A.jpg3.34 MBJPEG
Başlık
Brouillon sur la Dette Publique Ottomane - Düyûn-ı Umumiye hakkında müsvedde - Drafts on the Ottoman Public Debt
Dil
Fransızca
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/209991
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
2
Kod
AFMGAUDOC001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.