Gabriel Aubaret
1881 ile 1892 yılları arasında İstanbul’da görev yapan Fransız diplomat Louis Gabriel Aubaret (1825-1894) Düyun-ı Umumiye, Rumeli ve Anadolu Demiryolları ile Osmanlı Tütün Rejisi’nde merkezi roller üstlendi. Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurucu başkanı Aubaret’nin SALT Araştırma’daki az sayıdaki el yazması belgesi, Osmanlı Fevkâlâde Komiseri Nazif Bey ve Bank-ı Osmanî-i Şahane ile yazışmalarını içerir.
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır