"Uzaktan sineğe benzeyenler" sergisi, Platform GSM, 2005 - "That from a long way off look like flies" exhibition, Platform CAC, 2005
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
PG565001.jpg2.65 MBJPEG
PG565002.jpg1.58 MBJPEG
PG565003.jpg2.79 MBJPEG
Başlık
"Uzaktan sineğe benzeyenler" sergisi, Platform GSM, 2005 - "That from a long way off look like flies" exhibition, Platform CAC, 2005
Tanım
Sol duvar: Nedko Solakov, "On the Wing" [Kanadın Üstünde] (1999); ortada (sağda): Elmas Deniz, "Gerçekleşmemiş Yolculuk" (2004); arka duvar: Lala Rascic, "The Invisibles" [Görünmezler] - Left wall: Nedko Solakov, "On the Wing" [Kanadın Üstünde] (1999); center (right): Elmas Deniz, "Unrealized Journey" (2004); back wall: Lala Rascic, "The Invisibles"
Yayın Tarihi
2005
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/209233
Koleksiyonlar
Tür
Kod
PG565
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Transfer

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.