1-10 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
PG669001.jpg.jpg
"Burjuvazinin Kucağında: Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği" sergisi sırasında Platform GSM'nin girişinden görünüm, 2007 - View from Platform CAC's entrance during "Lapdogs of the Bourgeoisie: Class Hegemony in Contemporary Art" exhibition, 2007-2007
PG670001.jpg.jpg
Annika Eriksson, "We are not who you think we are" [Biz sandığınız kişiler değiliz], "Burjuvazinin Kucağında: Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği", Platform GSM, 2007 - Annika Eriksson, "We are not who you think we are", "Lapdogs of the Bourgeoisie: Class Hegemony in Contemporary Art", Platform CAC, 2007Annika Eriksson2007
PG681001.jpg.jpg
"Burjuvazinin Kucağında: Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği", Platform GSM, 2007 - "Lapdogs of the Bourgeoisie: Class Hegemony in Contemporary Art", Platform CAC, 2007-2007
PG677001.jpg.jpg
"Burjuvazinin Kucağında: Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği", Platform GSM, 2007 - "Lapdogs of the Bourgeoisie: Class Hegemony in Contemporary Art", Platform CAC, 2007-2007
PG680001.jpg.jpg
"Burjuvazinin Kucağında: Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği", Platform GSM, 2007 - "Lapdogs of the Bourgeoisie: Class Hegemony in Contemporary Art", Platform CAC, 2007-2007
PG679001.jpg.jpg
"Burjuvazinin Kucağında: Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği", Platform GSM, 2007 - "Lapdogs of the Bourgeoisie: Class Hegemony in Contemporary Art", Platform CAC, 2007-2007
PG687001.jpg.jpg
"Sıfırları Eksiltmek" sergisi, Platform GSM, 2007 - "Subtracting of Zeroes" exhibition, Platform CAC, 2007Mladen Stilinović2007
PG701001.jpg.jpg
"Açık Kütüphane" sergisinin kurulumundan fotoğraflar (Platform GSm, 2007) - Photos from the installation of "Open Library" exhibition (Platform CAC, 2007)-2007
PG699001.jpg.jpg
"Açık Kütüphane" sergisinin maketleri (Platform GSM, 2007) - Models of the exhibition "Open Library" (Platform CAC, 2007)-2007
PG702001.jpg.jpg
"Açık Kütüphane", Platform GSM, 2007 - "Open Library", Platform CAC, 2007-2007
1-10 / 34

Discover

Issue Date