Konya Alâeddin Camii - Alâeddin Mosque in Konya
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHKON059.jpg2.77 MBJPEG
AHKON059A.jpg426.22 KBJPEG
Başlık
Konya Alâeddin Camii - Alâeddin Mosque in Konya
Yazar/Üreten
Fotoğraf - Photograph: Garabed K. Solakian
Kapsam
Konya
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/208340
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,6-14,8 cm, Baskı - Print, Sepya - Sepia
Doküman Sayısı
2
Kod
AHKON059
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.