Place de Taxim et Monument de la Rèpublique - Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı - Taksim Square and Monument of Republic
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHISTTAXI052.jpg1.62 MBJPEG
Başlık
Place de Taxim et Monument de la Rèpublique - Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı - Taksim Square and Monument of Republic
Dil
Fransızca
Kapsam
Taksim, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/208249
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Siyah beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
1
Kod
AHISTTAXI052
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.