İsmail Saray, "EA-ARURU-KI" (1975), "Gallery for Peace", Museum of Modern and Contemporary Art Koroška (KGLU), 2020
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW496001.jpg5.35 MBJPEG
SARW496002.jpg5.02 MBJPEG
SARW496003.jpg7.49 MBJPEG
SARW496004.jpg8.09 MBJPEG
Başlık
İsmail Saray, "EA-ARURU-KI" (1975), "Gallery for Peace", Museum of Modern and Contemporary Art Koroška (KGLU), 2020
Yazar/Üreten
İsmail Saray
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Not
İsmail Saray bu işi 1975'te "Peace 75 - UNO 30" (Slovenj Gradec, Slovenya) sergisi için Samsun'da üretti ve sergiye yolladı - İsmail Saray produced this work for "Peace 75 - UNO 30" (Slovenj Gradec, Slovenia) exhibition in Samsun and sent to the exhibition in 1975
Yayın Tarihi
2020
1975
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207936
Koleksiyonlar
Tür
Kod
SARW496
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Museum of Modern and Contemporary Art Koroška (KGLU) izniyle - Courtesy of Museum of Modern and Contemporary Art Koroška (KGLU)

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.