Moni Salim Özgilik, "Atık Direnç", Hacettepe Üniversitesi (Ankara), 1988 - Moni Salim Özgilik, "Wasted Resistance", Hacettepe University (Ankara), 1988
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
MON109001.jpg1.9 MBJPEG
MON109002.jpg2.62 MBJPEG
MON109003.jpg2.42 MBJPEG
MON109004.jpg2.67 MBJPEG
MON109005.jpg2.66 MBJPEG
MON109006.jpg2.87 MBJPEG
Başlık
Moni Salim Özgilik, "Atık Direnç", Hacettepe Üniversitesi (Ankara), 1988 - Moni Salim Özgilik, "Wasted Resistance", Hacettepe University (Ankara), 1988
Yazar/Üreten
Moni Salim Özgilik
Tanım
Sanatçı Hacettepe Üniversitesi kampüsünde müzik eşliğinde gerçekleştirdiği bu müdahalede atık mukavva kutulardan duvarlar, engeller ve geçitler ördü. - An intervention by the artist at Hacettepe University campus in Ankara. He made walls, barriers, and passages out of wasted cardboard boxes with music in the background.
Yayın Tarihi
1988
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207907
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.