Töbank Sanat Galerisi'ndeki (Ankara ve İstanbul) sergi için hazırlanan sanatçı manifestoları - Artist manifestos prepared for the exhibitions held at Töbank Art Gallery in Istanbul and Ankara
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
MON084.jpg2.3 MBJPEG
Başlık
Töbank Sanat Galerisi'ndeki (Ankara ve İstanbul) sergi için hazırlanan sanatçı manifestoları - Artist manifestos prepared for the exhibitions held at Töbank Art Gallery in Istanbul and Ankara
Yazar/Üreten
Moni Salim Özgilik
Tanım
Bu metin sergiler sırasında dağıtıldı - This text was distributed during the exhibitions
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207882
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29,5 cm
Kod
MON084
Haklar
Open Access

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.