"Bir Beytepe Düşü" hakkında metin
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
MON080.jpg1.27 MBJPEG
Başlık
"Bir Beytepe Düşü" hakkında metin
Yazar/Üreten
Moni Salim Özgilik
Tanım
Beytepe’de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne gidilen yolda sanatçının yaptığı bir müdahale. - An intervention by the artist on the way to Hacettepe University Literature Faculty in Beytepe, Ankara.
Yayın Tarihi
1988-12-01
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207878
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29,5 cm.
Kod
MON080
Haklar
Open Access

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.