Moni Salim Özgilik, "Kültür Ağacı", Beytepe (Ankara), 1988 - Moni Salim Özgilik, "Cultivated Tree", Beytepe (Ankara), 1988
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
MON061001.jpg2.9 MBJPEG
MON061002.jpg3.69 MBJPEG
MON061003.jpg4 MBJPEG
MON061004.jpg3.4 MBJPEG
MON061005.jpg4.2 MBJPEG
Başlık
Moni Salim Özgilik, "Kültür Ağacı", Beytepe (Ankara), 1988 - Moni Salim Özgilik, "Cultivated Tree", Beytepe (Ankara), 1988
Yazar/Üreten
Moni Salim Özgilik
Tanım
İşlerinde buluntu malzemeleri değerlendiren sanatçı, günlük gazete ve dergileri ağaca asıp yoldan geçenlerin ilgisini çekecek bir kiosk yarattı. Bu yolla, insanları şaşırtıp aşina oldukları sanat tanımını sorgulatmayı amaçladı. - Working with found objects such as daily journals and magazines in his work, the artist created a kiosk that would attract passersby by hanging daily newspapers and magazines to a tree. In this way, he aimed to surprise people and question the definition of art they were familiar with.
Yayın Tarihi
1988
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207859
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.